Duurzaamheid

BWO zet zich in voor duurzame oplossingen in haar werkzaamheden. Dit instrument stelt ons in staat om inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van de organisatie, deze uitstoot constructief te reduceren en dit op transparante wijze te communiceren. Daarnaast participeren wij in initiatieven om kennis over CO2-reductie uit te wisselen.

Op 20 april 2017 heeft BWO BV het certificaat “CO2-prestatieladder, Samen zorgen voor minder CO2 behaald op niveau 3. De vermelding van onze certificering kunt u vinden op de website van de stichting Skao.nl.

Inzicht
BWO registreert het energieverbruik en heeft daarmee haar CO2-voetafdruk geïnventariseerd vanaf het basisjaar 2015.
Onze CO2- uitstoot bedroeg 570,1 ton CO2.

B. CO2-reductie
Voor de meest significante energiestromen is een energiemanagement actieplan opgesteld, met reductiedoelstellingen en geplande maatregelen.

Zie hier het uitgebreide document hierover:
3.B.2 Energie management actieplan (oud)
3.B.2 Energie management actieplan

C. Communicatie
BWO betrekt zowel haar interne (medewerkers) als externe stakeholders in het proces van CO2-reductie. Via een de voortgangrapportage houden wij u hiervan op de hoogte.
3 C 1 Voortgangsrapportage 2019 H1 BWO
3 C 1 Voortgangsrapportage 2019
3 C 1 Voortgangsrapportage 2020 H1 BWO
3 C 1 Voortgangsrapportage 2020 BWO
3 C 1 Voortgangsrapportage 2021 H1 BWO

D. Participatie
Om meer kennis te vergaren en ervaringen te delen is BWO op zoek gegaan naar initiatieven die zich richten op reductie van CO2-uitstoot. Een inventarisatie van mogelijke initiatieven en beschrijving van het gekozen initiatief kunt u hieronder vinden:
3.D.1 CO2 initiatieven BWO 

BWO neemt deel aan het sectorinitiatief Noordoost Nederland wat zich richt op het informatie verzamelen en delen over CO2 emissies uit brandstofgebruik. Via onderstaande links zijn de persberichten van het sectorinitiatief te lezen:
Persbericht sectorinitiatief 13-11-2019
Persbericht sectorinitiatief 03-11-2020